ONLINE / Prečo tanečníci strácajú čas s netanečníkmi?

Diskusia
Žilina
-

Diskusia s lektormi súčasného tanca o dopadoch neformálneho vzdelávania, ktorá bude prebiehať na ZOOMe a ktorú budeme hostiť - streamovať na facebooku Stanice.

Ak ste v Žiline, pozývame aj na verejnú ukážku rezidencie Toto nie je terapia - projektu tanečných nadšencov, ktorí iniciujú aj túto diskusiu. 

Delili sa o svoje skúsenosti, vedomosti a umenie. Pomohli im s prvými krokmi… Nehovoríme o rodičoch, ale o lektoroch a lektorkách súčasného tanca, ktorí venovali svoj čas a energiu návštevníkom workshopov a tak tvarovali ich pohľad na telo, pohyb a tanec. V rámci komplexnejšieho výskumu o význame pohybových workshopov pre “netanečnú” verejnosť nás bude zaujímať prečo to všetko robili. Aká je ich motivácia, kde čerpajú inšpiráciu pre svoju pedagogickú prax a čo im to prináša? So svojimi učiteľmi a učiteľkami budú diskutovať workshopanti, ktorí sa po dlhoročných skúsenostiach odvážili získané vedomosti overiť vo vlastnom kreatívnom procese. 

Svoju účasť zatiaľ potvrdili: Lucia Kašiarová, Zuna Kozánková, Zuzana Burianová, Daniel Raček, Peter Šavel, Tomáš Janypka, Zden Brungot Svíteková, Jaro Viňarský. 

Diskusiu môžete sledovať na streame, ak sa chcete aktívne zapojiť - byť súčasťou ZOOMu, kontaktujte Alexandru Mirekovú: sashisko@gmail.com

O projekte Toto nie je terapia si môžete prečítať aj na našom blogu. 

 

Vstupenky

Odporúčané akcie