Hľadačka – pátračka – questing! (environmentálna dielňa)

Iné akcie
Žilina
-

Neformálna konferencia „Kto udržuje trvalú udržateľnosť?“ – stretnutie environmentálne aktívnych občianskych združení Žilinského kraja – v sobotu ráno pokračuje workshopom o questingoch – v slovenčine pátračkách, alebo hľadačkách. Účastníci sa na ňom dozvedia ako zmysluplne interpretovať krajinu, prírodu alebo mesto návštevníkom. Princíp uržateľnosti pritom nespočíva iba vo vytváraní hľadačiek s environmentálnou tematikou, už questing samotný totiž predstavuje formu udržateľného a šetrného turizmu.

Questing si predstavíme a vyskúšame s Evou Stankovou z občianskeho združenia Tilia.

Dielňa je vhodná pre študentov alebo dospelých, príp. tiež školákov v sprievode dospelých.
Vstup je voľný.
Vstupenky

Odporúčané akcie