Večer s Artforom: Miro Kocúr

Diskusia
Prešov
-

S teológom M. Kocúrom, ktorý v r. 2003 odišiel z kňazskej služby, budeme hovoriť o jeho eseji Keď naivita vyhráva, ktorá sa zaoberá pokrivenou vierou ohrozujúcou súčasný svet a hľadaním takej kresťanskej viery, ktorá by sa mohla stať zdrojom našej spoločenskej obnovy. Vstup na besedu je voľný, tešíme sa na vás!
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu úmenia
Vstupenky

Odporúčané akcie