In absentia / Línia matky

Divadlá
Banská Bystrica
-

Multimediálna skupinová performancia venovaná pamiatke Martiny Kušnírovej (1990 - 2018)

Maroš Rovňák v spolupráci s Kristínou Chmelíkovou, Janou Oľhovou a Stelou Hrušovskou

 

texty, kostýmy, hudba Maroš Rovňák

choreografia Kristína Chmelíková

architektúra Tomáš Hubinský

spolupráca Milan Slama a Christophe Laurent

 

In absentia / Línia matky prepája prvky pohybového divadla, deklamovaného textu a sound-artu a je abstraktnou meditáciou nad stratou blízkej osoby a alúziou na staroveké rituály oplakávania, ktoré boli výsostnou doménou žien a súčasne jedinou platformou, ktorá im nepriamo umožňovala účasť na politickom rozhodovaní.

Rozpracovanú verziu projektu, ktorej dominoval fiktívny rozhovor s mŕtvou, predstavil Rovňák pod názvom In Absentia v závere roka 2018. Línia matky je termín používaný vo včelárskej praxi a odkazuje na chov včelích matiek so špecifickými vlastnosťami.

 

Vznik diela z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Realizované v spolupráci so Záhradou-CNK.

Vstupenky

Odporúčané akcie