Tomáš Moravanský: INTERPELLATION (premiéra)

Divadlá
Žilina
-

Tanečná inscenácia INTERPELLATION, ktorá vzniká aj v rámci dvoch rezidencií na Stanici, sa zaoberá otázkami tela a telesnosti v kontexte súčasného tanca so zameraním sa na post-dance vo vzťahu k ideologickému priestoru.

Premiéra INTERPELLATION je semiotickou pohybovou hrou, podmieneným tvarom na pomedzí inštitucionálnej kritiky a storytellingu pre tri tanečníčky. Môže byť prezentovaná v rôznych formálnych podobách a kontextoch. Reflektuje a odhaľuje procesy svojho vzniku, pričom ale nie je dielom popisným ani vysvetľujúcim. Pozoruje vzťahy identít a hierarchických štruktúr na úrovni jazyka (choreografie), pretože práve jazyk umožňuje zaručiť interpelácii jej konkrétnu povahu a schopnosť obracať sa ku konkrétnym indivíduám, ktoré transformuje na konkrétne subjekty.

Predstavme si prechádzajúce sa indivíduá. Niekde (zvyčajne za ich chrbtom) sa ozve interpelácia, „Hej, vy tam!“ Jeden z oných jedincov (v deväťdesiatich percentách prípadov je to ten/tá, na koho interpelácia mieri) sa otočí, pretože verí, tuší, vie, že sa jedná o neho, a teda uznáva, že ten, na koho interpelácia mieri, je skutočne on. Existencia ideológie a interpelácie indivíduí ako subjektov je jednou, a tou istou vecou. Interpelácii sme vystavovaní kedykoľvek a za akýchkoľvek podmienok – aj keď si myslíme, že sa ocitáme zvonka ideológie, sme v skutočnosti stále v jej vnútri.

V rámci premiéry bude uvedená aj mini-odborná publikácia, ktorá vzniká priamo k predstaveniu. Po premiére prebehne tiež diskusia.

Autorom / režisérom projektu je intermediálny tvorca Tomáš Moravanský, známy tiež pod pseudonymom Panáčik. Vo svojej práci často rozpracováva motív osobnej, emocionálne zafarbenej expresie na konceptuálnom pozadí a ako autor sa hlási k línii tzv. „romantického konceptualismu“. Jeho tvorbu sprevádzajú kriticko-analytické reflexie s oporou v odbornej literatúre, filozofii, sociológii a tiež psychoanalýze.

Koncept, choreografia, zvuk, scénografia, kostýmy: Tomáš Moravanský (INSTITUT INSTITUT, Panáčik) 
Interpretácia: Miriam Budzáková, Nikola Majtánová, Simona Štangová a ďalší

Produkčnú líniu projektu zastrešuje TRAKT.
Produkcia: TRAKT, SKOK!
Projekt vznikol v spolupráci: INSTITUT INSTITUT, Dům umění města Brna, Brno Artist in Residence, Stanica Žilina-Záriečie, Divadlo Pôtoň, Galerie TIC, Galerie XY, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Vstupné: 7,00 / 5,00 (plné / zľavnené)

Vstupenky

Odporúčané akcie