80 rokov od prvého transportu - prezentácie z projektu žiakov ZŠ Lichardova (1. a 2. 12. 2022)

Iné akcie
Žilina
-

Občianske združenie Art VAMO (Andrej Opálený a Vladimír Mores) sa okrem autorskej divadelnej tvorby venuje práci s deťmi a mládežou. Druhý rok v spolupráci so ZŠ na Lichardovej 24 a jej žiakmi, pedagógmi (najmä učiteľom dejepisu Jozefom Plavuchom) pripravuje projekty k aktuálnej téme. Témou pre tento rok je 80. výročie od prvého transportu Židov zo zberného tábora v Žiline, ktorý sa nachádzal v blízkosti železničnej zastávky Žilina-Záriečie. Projekt bol tvorený v etapách počas roka a má niekoľko výstupov, ktoré odprezentujeme počas dvoch na Stanici pre žiakov iných základných a stredných škôl aj pre širokú verejnosť.

Otvorenie výstavy žiackych posterov (štvrtok 1. 12. 2022, 9.00)
sa uskutoční so žiakmi zapojenými v projekte a je spojené so storytellingovou prezentáciou pedagógom ako formou, ktorá dokáže priblížiť historickú udalosť návštevníkom. 

Výstava s komentárom (štvrtok a piatok 1. - 2. 12. 2022, každú hodinu od 9.00 do 17.00)
je určená žiakom iných škôl a poobede aj verejnosť. Približuje dianie na Slovensku a najmä v Žiline počas 2. svetovej vojny v období Slovenského štátu a deportácií Židov zo Žiliny a je tematickým celkom preberaným na ZŠ na druhom stupni.

Premiéra filmu (piatok 2. 12. 2022, 17.00)
sa uskutoční na záver spolu s poslednou prezentáciou výstavy a diskusiou s autormi. Krátky amatérsky film 1942 vytvorili žiaci ZŠ Lichardova v spolupráci s pedagógom Andrejom Opáleným.

Kontakt pre školy - prihlasujte sa a rezervujte si svoj termín u Andreja Opáleného emailom na opaleny.andrej@gmail.com alebo tel. 0948332137.

Projekt podporilo Mesto Žilina.

Vstupenky

Odporúčané akcie