Adaptačný proces seniora v CSS KREATÍVNE

Iné akcie
Likavka
-

Prvé týždne s novým klientom v CSS nie sú jednoduché. Klient prechádza veľkou životnou zmenou. Je to pre neho náročné obdobie a nie vždy dostatočne spolupracuje s personálom. Ako klientovi jeho adaptačný proces uľahčiť? Ako uľahčiť túto etapu klientovho pobytu aj sebe a ostatným kolegom? Ako klienta „rozrozprávať“, aby nám o sebe povedal viac?

 

Pomocou našich techník zvládnete adaptačný proces seniora „kreatívne“:

  • Je Váš klient zatrpknutý? Pomôžeme vám ako s ním hovoriť o jeho emóciách.
  • Váš klient s vami nechce komunikovať? To, čo vám nepovie, vám nakreslí.
  • Naučíte sa čítať obrázky klienta.
  • Porozumiete duši klienta.

Čo získate?

  • Manuál, ako pracovať s novoprijatým klientom s prvkami arteterapie za účelom zvládnutia adaptačného procesu
  • Manuál, ako pracovať s dlhodobými klientami pomocou arteterapie 

Kurz je formou workshopu – každú techniku si odskúšate na sebe.

Kurzu sa môže zúčastniť každý sociálny pracovník/asistent sociálneho pracovníka. Nemusíte vedieť kresliť ani ovládať žiadne výtvarné techniky. Arteterapia nie je o vašom vlastnom talente ani o vašom kreslení. Dokonca môžete byť v tejto oblasti úplne „ľavý“, prípadne ste nikdy nemuseli držať pastel v ruke. Naučíte sa, ako pomocou arteterapeutických techník (kreslenie, práca s hlinou,...), dokážete „čítať“ klientove obrázky a pomôžete mu lepšie sa vyjadriť a pochopiť svoje pocity. Cez tvorenie získate možnosť komunikovať s ním na rôzne témy a zlepšiť jeho pohľad na aktuálnu situáciu a nájdenie svojho východiska.

Čo na workshop potrebujete? Len dobrú náladu a chuť naučiť sa niečo nové.

Čo je potrebné, aby ste vo vašom CSS mali, aby ste mohli kurz využiť? Potrebujete pastely, papiere, fixy a hlinu. Stačí spoločenská miestnosť, v ktorej sú stoly. 

 

Získate aj bonus navyše?

Samozrejme. Nakoľko sa sami nachádzate v pomáhajúcej profesii, hrozí vám vyhorenie a prepracovanie. Keďže workshopom si aktívne prechádzate, vyriešite si aj vaše aktuálne problémy a zároveň workshop pôsobí ako prevencia syndrómu vyhorenia.

 

Kde sa workshop uskutoční?

V Ateliéri VO VILE – nachádza sa v Likavke pri Ružomberku. V prípade záujmu uskutočniť workshop v inom meste, radi prídeme za vami. Podmienkou je min. 10 účastníkov a zabezpečená miestnosť na workshop.

Aká je cena workshopu?

Cena jednodňového 8 hodinového workshopu je 180€/osobu. Materiál je zahrnutý v cene.

 

Lektori workshopu:

Mgr. Larysa Zhyvko – psychológ a arteterapeut

Ing. Regina Lovišková – arteterapeut

Vstupenky

Odporúčané akcie