Keramické dielne pre deti 22/23

Iné akcie
Žilina
-

Od septembra začali naše pravidelné keramické dielne pre deti vo veku 6 - 12 rokov. Malé skupinky s individuálnym prístupom, vedené Karolínou Baštekovou, sa stretávajú raz týždenne v utorky a stredy. Deti si osvojujú techniky keramického procesu, rozvíjajú svoju zručnosť. Popritom sa však stihnú veľa smiať a s hlinou  aj hrať. 

Kapacita dielní je na tento školský polrok naplnená.

Bližšie infirmácie: karolina@stanica.sk

Vstupenky

Odporúčané akcie