Keramické dielne pre dospelých 22/23

Iné akcie
Žilina
-

Aj v tomto školskom roku na Stanici prebiehajú keramické dielne pre dospelých. Pokračujeme v rozvýjaní jednotlivých  techník a uvidíme, kam nás kreatívny proces zavedie.
Kapacita dielní je naplnená.

Bližšie informácie: karolina@stanica.sk

Vstupenky

Odporúčané akcie