MUŽ A ŽENA V PARTNERSTVE

Iné akcie
Žilina
-

Prvé dve stretnutia sú venované mužom (10.11.2019) a ženám (24.11.2019) zadaným i nezadaným oddelene. Okrem iného sa pozrieme na to, z akého rodinného prostredia sme vyšli, aké predstavy o ideálnom partnerstve sme si priniesli, čo od svojho partnera/ky očakávame, pozrieme sa na zúbok prísloviu "Aký otec, taký syn. Aká matka, taká Katka."
Čo znamená, keď Žena povie: "Nič mi nie je.", keď je Ticho...
Keď Muž povie: "Miláčik, ty sa rozhodni.", alebo keď povie, že ide len na jedno...
Vstupné 19€/osoba

Posledné stretnutie je venované párom (30.11.2019), ktoré absolvovali predchádzajúce stretnutia. Budeme hľadať jazyk lásky, objavovať životné priority a začneme vytvárať individuálny manuál pre každý pár.
Vstupné 20€/pár

Záväzne prihláseným budú zaslané podrobnosti mailom.
Záväzné prihlášky minimálne 4 dni pred termínom konania semináru.

Odporúčané akcie