Sen o bielom motýľovi - krst básnickej zbierky Zuzany Šeligovej

Iné akcie
Žilina
-

Knižný debut Zuzany Šeligovej s ilustráciami akademickej maliarky Jitky Bezúrovej-Moškovej čaká na svoj aktívny život v ľuďoch a na splnenie svojej poetickej misie. Viac vám autorka prednesie naživo a k básňam prinesie aj kus zo svojho človečenstva. Hudobný sprievod: Andrea Kotmanová.

Zuzana Šeligová žije a tvorí v Tepličke nad Váhom, pôsobí ako psychologička v CPP Žilina a je frekventantkou dlhodobého výcviku v Gestalt psychoterapii. Publikovala poéziu v RTVS, časopisoch Dotyky, Romboid a Ostium, čítala svoju tvorbu na Capalest 2008, v Prahe i na americkom veľvyslanectve v Bratislave. Získala hlavnú cenu v súťaži Wolkrova Polianka 2005, Krídla Ivana Laučíka 2009 a množstvo ďalších slovenských a českých literárnych ocenení. Básnická zbierka Sen o bielom motýľovi je vyvrcholením jej 20-ročnej tvorby a knihu publikuje vydavateľstvo Pars Artem.

Milovaný v zime
Vo vetre tancujú tvoje vlasy,
vzduch je plný zimného mrznutia.
Krátke šantenie – tvoj smiech
vírivo roztočí vločky, privrieš oči
a s veľkým plášťom sa najprv oprieš o vzduch,
potom pravotočivo klesneš dolu.

Vlasy spustíš až na zem,
otvárajú citlivé lyko,
žiarivé svetlo snehu cezeň preniká.

Dotýkam sa ho vrchnou vrstvou prstov,
tou, čo oproti svetlu presvitá.

I ja mám na prstoch lyko -
prúdenie je silné už pri priblížení.

 

Vstupenky

Odporúčané akcie