Startup Weekend Žilina 10

Iné akcie
Žilina
-

Startup Weekend is a three-day program where aspiring entrepreneurs can experience startup life and turn their ideas into working prototype or even a business. You can bring your team in or assemble a team on-site, attracting other attendees to your idea. Or you can join the team and the idea you like the most.  During the weekend, you can leverage mentoring from experienced professionals from fields of business, marketing, and legal, but not only. The event finals are presentations of accomplished work and announcing the weekend winners. The jury consists of investors and business professionals. 
The event is multilingual.

 

Startup Weekend je podujatie ktoré sa pravidelne koná vo viac ako 150 krajinách kde počas 54 hodín tímy účastníkov zložené zväčša na mieste pracujú na realizácii svojho nápadu od idei až po prezentovateľný projekt alebo prototyp. Počas víkendu Ti radia skúsení mentori z oblasti biznisu, UX, marketingu a vývoja software. Zavŕšením večera sú 5 minútove prezentácie, otázky a hodnotenie poroty ktorá zvolí 3 víťazné tímy.

 

Predpokladany harmonogram podujatia:


Piatok
Registration 16:45 17:45
Dinner & Networking 17:45 18:15
Welcome & Speakers 18:15 19:00
Pitches Start 19:00 20:00
Voting 20:00 20:15
Form Teams 20:15 20:45
Lean Canvas Workshop 20:45 21:00
Begin Work 21:00

Sobota
Breakfast 9:00 9:30
Begin Work 9:30 10:00
Check-In 12:30 13:00
Lunch 13:00 13:30
Workshops (optional) 13:30 14:00
Mentoring sessions 14:30 18:00
Dinner 19:00 19:30
Check-In 19:30 20:00
Continue Work 20:00

Nedela
Breakfast 9:00 9:30
Team Check-In 10:00 10:30
Pitch Preparation 10:30 13:00
Lunch 13:00 13:30
Rehearsal / Tech Check 14:00 15:00
Final Presentations 16:00 17:30
Dinner & Judging 18:00 19:00

 

viac info na FB, IG

Vstupenky

Odporúčané akcie