Moyzesovo kvarteto vydáva novinku s hudbou Vladislava Šarišského

9.12.2019
Moyzesovo kvarteto vydáva novinku s hudbou Vladislava Šarišského

Ani po viac ako štyroch dekádach fungovania sa jeho členovia nechystajú oddychovať. 11. decembra o 19:00 pokrstia v Pálffyho paláci na Zámockej ulici nový album s kvartetami Vladislava “Slnka“ Šarišského.

„Na tomto koncerte odznie 3. sláčikové kvarteto J.N. Hummela. A k tomu prvé sláčikové kvarteto Vladislava Šarišského. Autor aj skladateľ s nami odohrá aj premiéru svojho klavírneho kvinteta, na ktoré sa už veľmi tešíme. Na záver navodíme aj vianočnú atmosféru, uvedieme výber z Vianočnej suity Mariána Varga. Zahráme aj jeho Žltú ľaliu, Pomôž Mi, Domáca úloha a samozrejme aj Smutnú rannú električku. Srdečne všetkých pozývame,“ dodáva k decembrovému koncertu violončelista Ján Slávik. CD Moyzesovo kvarteto – Vladislav Šarišský – Sláčikové kvartetá je spoločnou nahrávkou dvoch pojmov slovenskej vážnej hudby. Prominentné teleso a jeden z najvýraznejších skladateľov svojej generácie. Na nahrávke môžete počuť tri sláčikové kvartetá Vladislava Šarišského. Konkrétne ide o Sláčikové kvarteto č.1 vzniklo v roku 2001, vo forme štyroch častí, Allegro – Adagio – Presto – Allegro, ktoré vzniklo ako reakcia na reálie doby, Sláčikové kvarteto č.2 vzniklo v roku 2004, vo forme jednodielnej Sonáty, ktoré vzniklo ako reakcia na realitu doby a Sláčikové kvarteto č.5 v roku 2017 na objednávku Moyzesovho Kvarteta, ako reakcia na realitu podoby. Všetky spomínane kvartetá nájdete na najnovšom albume slávneho komorného zoskupenia.

„Na začiatku bola zima a otázka, či si tú hru prečítam. Ja som odpovedal kladne a otvoril som scenár. Edward Albee - Kto sa bojí Virginie Wolfovej. Bol som vnorený do textu a pomaly sa blížil rok 2000. Sláčikové kvarteto malo absolútne komplexný zvuk. Vedel som o tom, pretože otec v jednom hral už 20 rokov. Tak zaznela introdukcia prvej časti a veľká časť časti druhej. Aby mi nebolo ľúto podujal som sa na spracovanie celej témy a kvarteto č.1 so štyroma vetami som uzavrel v 2001, so všetkým čo som okolo seba začul. Po stratení sa v tomto zvuku, hľadal som bod skrze ktorý by som sa dokázal vrátiť do aspoň ticha aspoň na chvíľu a načrtol som akord, ktorý som opakoval dva týždne. Na kla- víri a pustil som ruku. Tak som po roku práce uzavrel kvarteto č.2. Nasledujúci rok 2004 som sa odpojil od detstva a v novom meste skicoval svoju reportáž ďalej. Vlastne až dnes viem, že pokračujem. Moyzesovo kvarteto je kolektív vo vyššom slova zmysle, pretože existuje najmä ako idea. K nej sa pridružila už mnohá tvorba a kvarteto č.5 je ich, pre nich o nás aj o nich, tak nech má ešte dlho švih,“ dodáva k novinke Moyzesovho kvarteta skladateľ Vladislav Šarišský. Vydanie nahrávky podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Vznik albumu podporil aj Hudobný fond. 

Viac informácii o CD Moyzesovo kvarteto – Vladislav Šarišský – Sláčikové kvartetá:

https://www.realmusichouse.sk/obchod/hudba/moyzesovo-kvarteto-vladislav-sarissky-slacikove-kvarteta/

 

Zdroj

REAL MUSIC HOUSE

Ďalšie správy