OFF SEASON_Andrea Pojezdálová a Jakub Gulyás odievajú Sphéru

Výstavy
Žilina
-

Prezentácia odevnej kolekcie dizajnérky Andrey Pojezdálovej v Novej synagóge je výsledkom autorkinho päťročného pôsobenia v žilinskom regióne. 

Jej výskum sa zameriava na aktuálny stav odevného priemyslu na Slovensku a jeho tradíciu v minulosti. Hlavným motívom kolekcie sa stávajú limitácie, na ktoré počas procesu naráža. Tie na umeleckom základe formujú jej výslednú podobu. Cez skúmanú problematiku uvažuje o otázkach identity, zázemia, udržateľnosti.

Prostredníctvom objektívneho a subjektívne vnímania premýšľa nad vzťahom tela a odevu. Pracuje pri tom s vonkajšími znakmi, ktoré reprezentujú odev po vizuálnej stánke, zaujímajú ju však aj vnútorné súvislosti, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou vnímaného celku.

Výsledná prezentácia kolekcie je realizovaná v spolupráci so slovenským módnym fotografom Jakubom Gulyásom.

Vytvorenie odevnej kolekcie podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia. 

Kolekcia a jej prezentácia je realizovaná s podporou grantu Viac Dizajnu Nadácie Tatra banky.

 

Andrea Pojezdálová (*1988) je slovenská odevná dizajnérka a kostýmová výtvarníčka, absolventka štúdia v ateliéri Odevného dizajnu na Vysokej škole výtvarných umení. Vo všeobecnosti sú pre jej nadčasovú tvorbu príznačné čisté línie, obmedzená farebnosť, experimentálne strihové riešenia a netradičné kombinácie materiálov. V súčasnosti sa intenzívne venuje rozvíjaniu vlastnej značky, ktorej nadčasové odevy kombinujú konceptuálny minimalizmus s kvalitnými materiálmi a precíznym remeselným spracovaním. Vo svojej tvorbe dlhodobo pracuje s témou udržateľnosti. Aktuálne žije a pôsobí v Žiline.

Tu si môžete prečítať rozhovor s autorkou.

 

Jakub Gulyás (*1980) sa venuje fotografickej a maliarskej činnosti. Absolvoval štúdium reštaurovania na Akadémii výtvarných umení v Bratislave u prof. Borisa Kvasnicu (2003 – 2009). Zaoberá sa najmä módnou fotografiou a produkciou videí predovšetkým v spolupráci so slovenskými a českými módnymi dizajnérmi. Jeho tvorba je pravidelne publikovaná v slovenských a zahraničných módnych časopisoch a tiež odborných periodikách (Magazín 365°, FOTO, Designum). Svoje práce prezentoval na viacerých kolektívnych i samostatných výstavách na Slovensku a v zahraničí. Žije a tvorí v Bratislave.

Vstupenky

Odporúčané akcie