Uvedenie knihy Pohyb pamäti Moniky a Bohuša Kubinských

Výstavy
Žilina
-

Málokedy sa výstava u nás končí publikáciou, málokedy sa nájdu peniaze a energia. Monika a Bohuš Kubinskí ich našli a hoci to trvalo viac než tri roky, svoju výstavu v Novej synagóge na prelome rokov 2019 a 2020 dokončili teraz do podoby katalógu. Srdečne pozývame na jeho uvedenie, stretnutie s autormi a ich tvorbou posledných rokov.

 

Vrátime sa k veľkému obrusu z nekvaseného chleba (macesu) zatvorenému vo vitríne, ktorý dominoval Synagóge a ktorému sme mohli v zvukovej inštalácii Fera Királya nahrať svoj odkaz. Znovu uvidíte hrajúce objekty Bohuša Kubinského, ktoré vytvoril spolu so žilinskými organármi bratmi Muškovcami, a plátna Moniky Kubinskej, ktoré vznikajú aj na obrusoch či kúskoch posteľnej bielizne. Všetky spája téma pamäti - inividuálnej, spoločenskej aj pamäti miesta.

 

"Ako vplývajú spoločenské, politické a historické pohyby na pamäť? Ako sa vyrovnávame s minulosťou a s jej selektívnymi prejavmi v kolektívnej pamäti? Čo je hodné uchovávania v našich pamätiach? Monika a Bohuš Kubinskí spolupracujú od 90. rokov 20. storočia na monumentálnych site-specific inštaláciách, pre ktoré sú charakteristické experimenty s nevýtvarnými materiálmi, prepájanie rôznych umeleckých médií s nájdenými predmetmi, využívanie súčasných technológií a interakcia s divákmi. Spájaním osobnej a kolektívnej histórie, angažovaným postojom, kritickým uvažovaním a emotívnym prežívaním priestoru, v ktorom vystavujú, vytvárajú diela reagujúce na rôzne spoločenské, politické a etické témy minulosti a súčasnosti. Popri spoločných projektoch pracujú aj individuálne – Monika sa venuje prevažne maľbe s poetickými a autobiografickými prvkami, Bohuš pracuje so sochou v tradičných materiáloch (prevažne kameň – mramor), ktoré posúva do netradičných súvislostí." (Omar Mirza)

 

Okrem tejto výstavy a knihy spoznáte aj ich ďalšie nedávne projekty a premietneme čerstvý krátky dokument z ich tohtoročnej výstavy v galérii Schemnitz. Vedeli ste, že Bohuš Kubinský je autorom veľkej nerezovanej sochy na Veľkom dieli, ktorá sa stala aj logom Žilinskej univerzity? Dozviete sa, ako sa to podarilo.

 

foto: Richard Kohler

Vstupenky

Odporúčané akcie