Čo drží krajinu pokope a na čom sa rozpadá? Diskusia DEKK Inštitútu o súdržnosti (nielen) na Slovensku

Diskusia
Žilina
-

Pozývame na debatu o tom, ako nízka spoločenská dôvera a kohézia ide do peňazí, do vzťahov aj do bezpečnosti. 

 

Čo nás naučia kulty či ISIS o súdržnosti na Slovensku? Ako sa slovenský výskumník dostane k práci, ktorej náplňou je rozprávať sa s radikálmi, džihádistami či ich otrokyňami?  Prečo sú tieto skúsenosti doležité aj v našom prostredí?

 

Pavol Kosnáč je riaditeľom DEKK Inštitútu v Bratislave, ktorý sa venuje výskumu spoločenskej súdržnosti a dôvery. Je  vedeckým pracovníkom Karlovej univerzity v Prahe, členom Kráľovského antropologického inštitútu v Londýne a v neposlednom rade jediným  súdnym znalcom pre náboženský extrémizmus na Slovensku. Doktorát z politológie získal na Masarykovej univerzite v Brne, predtým študoval religionistiku a antropológiu na Oxforde a v Bratislave.

Diskutovať príde aj ďalší člen tímu DEKK Hugo Gloss. Vyštudoval medzinárodné vzťahy a diplomaciu na Bolonskej univerzite a Univerzite Roma Tre v Ríme a absolvoval ročný vzdelávací kurz Kolégia Antona Neuwritha. Pracoval v Accenture a koordinoval humanitárne projekty Slovenskej katolíckej charity v Iraku, Sýrii, Libanone a na Ukrajine. Pripravuje sa na PhD. štúdium, ktoré bude zamerané na vývoj systému merania a posilňovania sociálnej kohézie na Slovensku podľa úspešného modelu Estónska.

 

Je dôležité rozumieť tomu, ako kulty vznikajú a ako sa vyvíjajú. Nechceme, aby sa na Slovensku v budúcnosti odohrávali podobné konflikty ako v krajinách, ktorých problémy začali rozoštvávaním a budovaním kultov. K tomu je potrebné položiť si a hľadať odpovede na dôležité otázky: Aký má nedôvera a nesúdržnosť dopad na ekonomiku štátu, zvládanie kríz, psychické zdravie populácie či našu bezpečnosť? Ako pomáhať obnovovať dôveru, rozprávať sa s ľuďmi z iných bublín, a čo môže dnes so situáciou, v ktorej sa nachádzame, robiť každý z nás? 


Za organizáciu diskusie a pozvanie DEKK inštitútu do Žiliny ďakujeme našim priateľom, matematikom-manželom Bachratým zo Žilinskej univerzity.  

Vstupenky

Odporúčané akcie