Všetky deti majú bunky na matematiku! Stretnutie s Hejného metódou pre učiteľov a rodičov.

Diskusia
Žilina
-

MaMat alebo Malá Matematika sú prednášky a diskusie o matematike a o tom, ako pomocou matematiky rozvíjať schopnosti  detí. Manželia-matematici Katarína a Hynek Bachratí zo Žilinskej univerzity, ktorí sú prvými lektormi Hejného metódy na Slovensku, vám každú poslednú nedeľu v mesiaci v našej kaviarni ukážu, ako môže byť myslenie už na prvom stupni základnej školy spoločným a príjemným zážitkom detí aj dospelých.

Všetky deti majú bunky na matematiku, len ich treba podporiť a rozvinúť. Presnejšie, všetky majú predpoklady na budovanie matematického myslenia, ktoré, keď sa robí správne, prináša spoločnú radosť deťom, učiteľom aj rodičom. Prečo je to ale tak prekvapujúco málo známa cesta?

Matematika nie je opakovanie naučených postupov, memorovanie násobilky a učenie sa poučiek. Matematika je tvorivé a originálne riešenie problémov, radosť z úspechov a postupné vytváranie a odhaľovanie súvislostí. V historických univerzitných kategorizáciách sa matematika radila medzi Art (umenia) a nie Science (vedy). Preto by sme chceli ukázať matematiku ako umenie, a jej učenie ako proces hľadania a tvorenia a nie drilu a výcviku.

Deti v sebe majú neuveriteľne veľa nápadov a kreativity. Pri správnom podporení ich činorodosti je možné spôsobiť, aby počítanie a rozmýšľanie mali radi a priťahovalo ich. 

V prvej časti každého stretnutia v rámci prezentácie porozprávame o niektorej didaktickej téme, o skúsenostiach a o výhodách pre rozvoj detí. Na videách z vyučovania demonštrujeme niektoré princípy a vysvetlíme ich teoretické východiská. Lebo to, čo sa deje v hlavách detí nie je náhodné, v učení platia podobné zákonitosti ako v exaktných vedách. Len tomu treba rozumieť. A dobré učenie matematiky je také, že pri tom deti napĺňajú svoju potrebu rastu a tá je hnacím motorom do ďalších výkonov.

V druhej časti ukážeme úlohy, ktoré sú pre žiakov motivujúce, ukážeme ako rôznorodo ich deti riešia a ako rodinné prostredie pomáha , alebo brzdí rozvoj matematického rozvoja žiaka. 

Tretia časť stretnutí bude formou besedy venovaná témam, ktoré si vyberú účastníci stretnutia.

Katarína a Hynek Bachratí vyštudovali matematiku ma Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave a od druhej polovice 1980-tych rokov pracujú na Žilinskej univerzite, kde sa venujú aj vyučovaniu matematických predmetov pre informatikov.  Ešte dlhšie pracujú v oblasti mimoškolskej matematiky. Pre deti vo veku 10 až 18 rokov, ktoré majú záujem alebo nadanie pre matematiku, viedli a vedú matematické krúžky, kluby, tábory, sústredenia a korešpondenčné semináre, ktoré vychádzajú z myšlienok a prác profesorov Milana a Víta Hejného. Okrem učenia vedú aj školenia vyučovania matematiky Hejného metódou pre prvý stupeň, spolupracujú s autormi tejto metódy. Ako prví dvaja získali certifikáty na školenie tejto metódy pre 1. aj 2. stupeň základnej školy. Metódu rozvíjajú po teoretickej stránke a zavádzajú ju do praxe aj pri vyučovaní na vyšších stupňoch (VŠ).

Na stretnutiach sa zúčastnia aj učitelia, ktorí v rámci projektu MaMat pilotovali učebnice matematiky a overovali princípy vyučovania touto metódou v praxi. 

Stretnutia s matematikou a Hejného metódou budú štyri - v poslednú nedeľu v mesiaci od 16.00 do 18.00:

  • 26. marca 2023
  • 30. apríla 2023
  • 28. mája 2023
  • 25. júna 2023

Zúčastniť sa môžete ktoréhokoľvek z nich alebo všetkých (v tom prípade získate štvrté bezplatne). Prednášky a debaty sú určené dospelým poslucháčom - rodičom a učiteľom (najmä z prvého stupňa ZŠ). Ak ale chcete prísť aj s vašim dieťaťom, ste vítaní.

Kapacita je limitovaná. Vstupné-poplatok za jeden nedeľný workshop je 15eur (jednotlivec), resp. 20eur (dvojica/rodina a pod.) a miesto si rezervujete zakúpením online vstupenky. Katarína s Hynekom celé vstupné venujú na podporu energií v Novej synagóge - ďakujeme! V prípade, že si poplatok nemôžete dovoliť, napíšte na info@novasynagoga.sk a môžeme vám ho znížiť. 

Pre viac info kontaktujte Katarínu Bachratú na katarina.bachrata@fri.uniza.sk.

Vstupenky

Odporúčané akcie